Alinieri Imagini

Aliniere Bottom 
Aceasta este o imagine aliniata bottom care este alinierea implicita pe verticala. Numai primul rând este aliniat bottom restul textului este sub imagine.
Aliniere Top
Aceasta este o imagine aliniata Top , care este alinierea sus pe verticala. Numai primul rând este aliniat Top restul textului este sub imagine.
Aliniere Middle 
Aceasta este o imagine aliniata Middle care este alinierea pe centru pe verticala. Numai primul rind este aliniat Middle restul textului este sub imagine.
Aliniere Left 
Aceasta este o imagine aliniataLeftcare este aliniereastinga pe orizontala.

Textul curge pe lingă poză în dreapta ei.

Aliniere Right 
Aceasta este o imagine aliniata Right care este alinierea dreapta pe orizontala.

Textul curge pe linga poză în stinga ei.