Abateri de formă şi poziţie

Reglarea la zero a comparatorului

Verificarea abaterilor de formă

  1. Verificarea abaterilor la rectilinitate şi planeitate
  2. Verificarea abaterilor la circularitate şi cilindricitate
Verificarea abaterilor de poziţie
  1. Verificarea abaterilor la paralelism
  2. Verificarea abaterilor la perpendicularitate
Exemple de măsurări
TEST