bgcolor=black link=red vlink=green alink=yellow text="yellow">

VERIFICAREA PARALELISMULUI

        Abaterea de la paralelism este data de diferenta dintre distantele maxima si minima dintre dreptele (planele) adiacente masurată īn limitele lungimii de referinăă.

Verificarea paralelismului între o axă şi un plan        Comparatorul se fixează īn suport. Suportul va aluneca pe plan, iar palpatorul de-alungul suprafeţei cilindrice. Lungimea de este diferenţa īntre distanţele maximă şi minimă dintre axa cilindrului adiacent la cel deplasare este dinainte stabilită, abaterea fiind raportată la lungimea respectivă. Se măsoară prin diferenţa faţă de o generatoare a cilindrului pe lungimea de referinţă. Īn cazul īn care axele nu sunt materializate prin suprafeţe cilindrice se vor utiliza dornuri de control. Abatere la paralelism
Verificarea paralelismului intre două axe         Comparatorul se fixează pe suportul prevăzut cu baza prismatică, care permite aşezarea comparatorului pe primul cilindru, precum şi deplasarea lui de-alungul cilindrului. Palpatorul comparatorului va aluneca de-a lungul cilindrului al doilea (anexa16). Deplasarea executată de palpatorul comparatorului este dinainte stabilită. Dacă se notează cu AB lungimea de măsurare, dată pe primul cilindru şi cu CD lungimea parcursă de palpatorul comparatorului pe cel de al doilea cilindru abaterea de la paralelism se stabileşte măsurānd cu ajutorul şublerului distanţa BD si AC si utilizānd următoarea formulă:
                 APo=BD-AC/AB.
Abatere la paralelism
Verificarea paralelismului intre doua plane

        Piesa se aşează pe o suprafaţa de bază (placa de control). Măsurarea se face faţă de planul de bază, pe distanţa de măsurare prescrisă, sau pe toată lungimea piesei şi pe direcţii diferite. Comparatorul se fixează pe suport şi se deplasează de-a lungul planului pe o lungime prevăzută. Palpatorul trebuie să alunece de-a lungul celui de-al doilea plan. Se va avea īn vedere ca īn punctul de unde porneşte măsurarea, acul palpatorului să fie la zero. Eroarea paralelismului se referă la lungimea prevazută ( exemplu:A=0,02/300). Cunoscāndu-se valoarea abaterii prescrise pe o lungime prevăzută se compară abaterile obţinute pe direcţiile parcurse cu abaterea prescrisă. Diferenţa maximă a citirilor reprezintă abaterea efectivă de la paralelism.
Exemplu: dacă măsurarea a fost făcută pe două direcţii.         Dacă:

Adir1<=Aprescris
                                                               Adir2<=Aprescris        Atunci piesa a fost executată corect.

Abatere la paralelism