VERIFICAREA PERPENDICULARITATII

        Se consideră că doua plane , doua drepte, sau o dreapta si un plan sunt perpendiculare intre ele, daca abaterea lor la paralelism fata de un echer de referinta, se mentine sub o valoare data.

Verificarea perpendicularitii intre o axa si un plan        Echerul va fi prevăzut cu o talpă prismatică, pentru o bună asezare a acestuia pe suprafata cilindrică, care materializează una din axe. El se asează pe una din suprafetele cilindrice. Pe cealaltă suprafată cilindrică se fixează comparatorul si suportul acestuia. Se reglează la zero comparatorul si se deplasează pe lungimea stabilită, pe partea liberă a echerului. Abatere la perpendicularitate
Verificarea perpendicularitii intre o axa si un plan         Se asează pe suprafata cilindrică care materializează axa un echer prevăzut cu talpă prismatică. Comparatorul va fi asezat într-un suport ce se deplasează pe planul considerat. Palpatorul comparatorului va aluneca pe partea liberă a echerului pe lungimea stabilită. Se observă că situatia se reduce la verificarea paralelismului dintre plan si latura liberă a echerului, care se realizează ca si la verificarea paralelismului dintre două plane. Abatere la perpendicularitate
Verificarea perpendicularitii intre doua axe        Se va utiliza un echer cu latura liberă prevăzută cu o suprafată cilindrică, pentru a putea determina distanta cea mai mică dintre echer si planul considerat. Echerul se va așeza pe una din suprafetele de verificat, iar suportul comparatorului si comparatorul pe cealaltă suprafată putându-se deplasa de-alungul celuilalt plan. Se fixează comparatorul astfel încât palpatorul acestuia să fie în contact cu fateta echerului. Se reglează comparatorul la zero, se alege un punct si se deplasează comparatorul pe echer pe lungimea dată , până la atingerea unui punct dinainte stabilit . Se citeste diferenta dintre echer si planul considerat. Echerul se va aseza pe una din suprafetele de verificat, iar suportul comparatorului si comparatorul pe cealaltă suprafată putându-se deplasa de-alungul celuilalt plan. Se fixează comparatorul astfel încât palpatorul acestuia să fie în contact cu fateta echerului. Se reglează comparatorul la zero, se alege un punct si se deplasează comparatorul pe echer pe lungimea dată , până la atingerea unui punct dinainte stabilit. Se citeste diferenta dintre punctul de plecare al comparatorului si cel de sfârsit, raportată la lungimea dată. Pentru o apreciere corectă echerul va mai fi asezat la o altă distantă (cât mai apropiată ca valoare de lungimea de contact a celor două suprafete). Se repetă modul de verificare. Abatere la perpendicularitate