TEST

Bifați răspunsul pe care îl considerați corect pentru cele zece întrebări.
1.Nume*:

*puteti completa cu numele real sau cu un pseudonim

2.Clasa:  

3.Școala:

1. Citeşte cu atenţie afirmaţia de mai jos. În cazul în care apreciezi că afirmaţia este adevarată apasă pe BUTONUL 1. Dacă apreciezi ca afirmaţia este falsă apasă pe BUTONUL 2.
Aparatele comparatoare se caracterizează prin faptul că indică valoarea dimensiuinii măsurate.
1
2

2. Alegeţi varianta corectă pentru afirmaţia următoare:
Abaterea efectivă reprezintă:
(1) Diferenţa dintre dimensiunea efectivă şi dimensiunea minimă
(2) Diferenţa dintre dimensiunea efectivă şi dimensiunea maximă
(3) Diferenţa dintre dimensiunea efectivă şi dimensiunea nominală

3. Citeşte cu atenţie enunţul următor. Dacă îl consideri corect apasă pe BUTONUL 1, iar dacă îl consideri greşit apasă BUTONUL 2 :
Abaterile sunt exprimate în micrometrii.
1
2

4. În urma măsurătorilor cu aparatul comparator s-a determinat cea mai mare abatere efectivă de +0,050mm. Cunoscand că abaterea maximă prescrisă la cilindricitate este de +0,040mm, iar abaterea superioară As şi abaterea inferioară Ai la diametrul dat sunt de +0,055mm şi respectiv +0,040mm, apăsaţi pe butonul care indică decizia corectă:
(1) Piesa este corectă deoarece abaterea efetivă se găseşte în intervalul cuprins între Ai si As;
(2) Piesa este corectă deoarece abaterea efetivă este mai mare decât cea prescrisă la cilindricitate.

5. Alegeţi varianta corectă pentru afirmaţia următoare
Înscrierea pe desenul de execuţie a abaterilor de formă şi de poziţie este necesară:
(1) Pentru toate piesele prelucrate.
(2) Doar când valorile abaterilor de formă sau de poziţie depăşesc valorile dimensionale limită.

6. Citiţi enunţurile următoare şi alegeţi varianta corectă:
La măsurarea planeităţii prin metode mecanice pot fi folosite următoarele instrumente:
(1) Rigle pentru verificarea rectilinităţii şi planeităţii, comparatoare şi minimetre;
(2) Rigle pentru verificarea rectilinităţii şi planeităţii, comparatoare şi lame plan-paralele;
(3)Rigle pentru verificarea rectilinităţii şi planeităţii, linealul cu lasser şi ortotestul.

7. Alegeţi varianta corectă:
(1) Bătaia radială se măsoară ca diferenţa citirilor la un aparat de măsurare (comparator), într-o secţiune de măsurare, la rotirea completă a piesei;
(2) Bătaia radială se măsoară ca diferenţa dintre citirile maxime şi minime ale aparatului de măsurare (comparator), la rotirea completă a piesei.

8. Pentru o piesa cilindrică cu diametrul de 60mm se cunosc abaterea superioară As=+0,44mm şi abaterea inferioară de -0,22mm. Calculaţi care este toleranţa şi bifaţi rezultatul considerat corect:
(1) T=0,22mm;
(2) T=0,66mm;
(3) T=-0,66mm;
(4) T=-0,22mm;

9. Alegeţi una din variantele oferite pentru afirmaţia de mai jos să fie adevărată:
Pentru a fi corect realizată, din punctul de vedere al planeităţii:
(1) Abaterea maximă a distanţei dintre plane, măsurată de la diferite puncte ale unei linii incluse în unul din planurile paralele la celălalt plan, să nu depăşească o valoare dată.
(2) Abaterea maximă a distanţei dintre plane, măsurată în diferite puncte şi cel puţin în două direcţii, să nu depăşească o valoare dată.
(3)Abaterea maximă a distanţei dintre plane, măsurată în diferite puncte, pe o direcţie oarecare, să nu depăşească o valoare dată.

10. Alegeţi varianta corectă pentru afirmaţia următoare:
Formele geometrice obţinute în urma abaterilor de la cilindricitate pot fi:
(1) Forme poligoane, forme ovale, forme butoi, diverse forme necilindrice;
(2) Forme poligoane, forme ovale, forme şa, diverse forme necilindrice;
(3)Forme şa, forme conice, forme butoi, diverse forme necilindrice;
(4)Forme conice, diverse forme necilindirce.