Primul pas executat în vederea măsurarii abaterilor de formă este acela al reglării la zero a aparatului comparator. Reglarea la zero se poate executa cu ajutorul unui bloc de cale plan-paralele sau cu piesa etalon.
                 La formarea blocului de cale se recomandă să se folosească un număr minim de cale plan-paralele, calele componente alegându-se în numar minim de cale plan-paralele, calele componente alegându-se în mod succesiv în funcţie de ultima zecimală. Dimensiunea blocului de cale plan-paralele trebuie astfel aleasăîncât diferenţa în valoare absolută dintre dimensiunea măsurată şi dimensiunea blocului de cale să nu fie mai mare decât jumatatea domeniului de măsurare al aparatului. Blocul de cale plan-paralele astfel ales se introduce între suprafeţele de lucru ale aparatului, reglîndu-l la zero printr-o deplasare corespunzătoare ale elementului mobil.
                După ce aparatul comparator a fost reglat la zero, se scoate blocul de cale şi se introduce piesa de măsurat.