TEST

Bifați răspunsul pe care îl considerați corect pentru cele zece întrebări.
1.Nume*:

*puteti completa cu numele real sau cu un pseudonim

2.Clasa:  

3.Școala:

1. Pompa este o mașină care transformă:
(A) energia hidraulică în energie mecanică
(B) energia pneumatică în energie hidraulică
(C) energia hidraulică sau pneumatică în energie mecanică
(D) energia mecanică în energie hidraulică

2. Ejectoarele sunt pompe cu jet fluid și sunt folosite la:
(A) ridicarea și transportul lichidelor, sau pentru pomparea lor într-un spațiu sub presiune.
(B) evacuarea unui fluid dintr-un spațiu la care se crează vid

3. Pompele cu palete fac parte din categoria:
(A) pompelor rotative
(B) pompelor centrifugale
(C) pompelor cu piston

4. Pompele centrifugale se caracterizează prin faptul că:
(A) lichidul este debitat la intervale stabilite de producător
(B) lichidul este debitat la intervale stabilite de utilizator
(C) lichidul este debitat intermitent
(D) lichidul este debitat continuu

5. Funcționarea pompei cu membrană se aseamănă cu funcționarea:
(A) pompei centrifugale
(B) pompei cu simplu efect
(C) pompei cu dublu efect
(D) pompei cu palete

6. Pompele cu piston cu dublu efect sunt prevăzute cu:
(A) două palete la intrarea lichidului în pompă și două la ieșirea acestuia
(B) două duze conice,una la intrare și alta la ieșire pompei cu simplu efect
(C) două supape de admisie și două supape de evacuare

7. Pompele cu pistonașe fac parte din:
(A) categoria pompelor cu piston
(B) categoria pompelor rotative
(C) categoria pompelor centrifugale
8. Deosebirea dintre pompe și motoare constă în faptul că:
(A) pompele transformă energia mecanică în energie hidraulică, iar motoarele hidraulice invers
(B) pompele transformă energia hidraulică în energie mecanică, iar motoarele hidraulice invers

9. Deplasarea pistonului pompei cu simplu efect este dată de:
(A) un mecanism pinion-cremalieră
(B) un mecanism cu clichet
(C) un mecanism bielă-manivelă
(D) un mecanism cu roți dințate

10. Pompele cu elemente mobile sunt:
(A) pompele volumice alternative, injectoarele și ejectoarele
(B) pompele rotative, injectoarele și ejectoarele
(C) pompele volumice alternative și pompele rotative